RSS Feed

Concluzii scrise in contradictoriu cu Alexandra Stefan (continuare)

Fapta delictuală precum şi raportul de cauzalitate cu prejudiciul

 

Aşa cum bine se poate observa, fapta delictuală care să-i fie imputată subsemnatei nu există, iar raportul de cauzalitate dintre această faptă şi prejudiciul iminent care nu ar mai putea fi reparat al reclamantei, de asemenea nu există. Victima prejudiciată care îl cheamă în judecată pe autorul faptei prejudiciabile sau, după caz, pe persoana răspunzătoare, fiind reclamant în proces, conform principiului actori incubit probatio (reclamantului îi incumbă sarcina probei), pentru admiterea acţiunii sale, este ţinută să facă dovada celor patru condiţii ale răspunderii delictuale. Or, în speţă, reclamanta NU a făcut dovada existenţei faptei delictuale a subsemnatei, cererea acesteia de ordonanţă preşedinţială este confuză, neindicând în concret care anume fapte delictuale mi se impută. Ideea de a scrie negativ, aşa cum arătam, este un apanaj al democraţiei, nicidecum o faptă delictuală, în limitele prevăzute de leega civilă, limite care nu au fost depăşite în situaţia de faţă, niciunul din articole neavând legătură cu viaţa privată a reclamantei, ci doar cu cea publică, legată de o instituţie publică, respectiv Primăria Comunei Snagov. Prin prejudiciu înţelegem rezultatele dăunătoare, de natură patrimonială sau morală. Or, reclamanta, în speţă nu a putut face dovada prejudiciului de natură morală, cu atât mai puţin a prejudiciului iminent de natură morală care i-ar putea fi cauzat fără… abţinerea mea de la a-mi mai exprima indignarea faţă de contractul încheiat între aceasta şi instituţia publică a Primăriei Comunei Snagov, căreia îi impută suma de 800.000 de lei, o sumă deloc mică, printr-un contract păgubos semnat cu instituţia publică.

 

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale nu este suficient să existe o faptă prejudiciabilă; fapta cauzatoare de prejudiciu, dacă este conduită umană, trebuie să fie ilicită. Prin urmare, în acele ipoteze în care fapta prejudiciabilă nu are caracter ilicit, răspunderea civilă reparatorie nu există. Astfel, sunt anumite împrejurări în prezenţa cărora, deşi fapta umană săvârşită cauzează un prejudiciu altei persoane, răspunderea civilă nu se angajează, caracterul ilicit al faptei respective fiind înlăturat. Read the rest of this entry

Anunțuri

CONCLUZII SCRISE ÎN CAUZA 3975/94/2018 – CAUZA IN CARE M-A DAT IN JUDECATA ALEXANDRA STEFAN

Dosar: 3975/94/2018
Obiect: ordonanţă preşedinţială
Judecătoria Buftea
Termen: 26 martie 2018

 

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnata PREDAN MARIA-MIRELA, domiciliată în comuna Snagov, sat Ghermăneşti, str. Răzoare, nr. 3, bl. PR2, sc. 2, etaj 2, ap. 22, judeţ Ilfov, identificată cu CI, seria IF, nr 178226, eliberat de SPCLEP Snagov la data de 20.02.2008, CNP 2800505410125, prin formulez:

 

CONCLUZII SCRISE ÎN CAUZA 3975/94/2018

Prin care solicit respingerea prezentei acţiuni de ordonanţă preşedinţială

– prin admiterea excepţiei inadmisibilităţii, arătând că pentru a fi admisibilă, ordonanţa preşedinţială trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii şi anume: aparenţa de drept, urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului. Or, aceste trei condiţii nu sunt îndeplinite nici în mod cumulativ, nici măcar în mod separat în prezenta cauză. Ba mai mult, prin principalul capăt de cerere, reclamanta solicită obligarea subsemnatei la a nu mai folosi datele referitoare la acesta, fără a face vreo dovadă a folosirii acestor date, numele şi prenumele folosit, precum şi calitatea deţinută în raport cu o instituţie publică neputând face parte din sfera datelor cu caracter personal, aşa cum reclamanta insinuează. Imaginaţi-vă ce ar însemna ca Liviu Dragnea, de exemplu, să solicite, pe cale de ordonanţă preşedinţială, ca niciun opozant al său din mediul politic sau din mediul jurnalistic ori simplu cetăţean să-i mai aducă critici în spaţiul public menţionându-i numele, prenumele şi funcţia de preşedinte de partid. Ce ar însemna ca şi Klaus Iohannis să facă acelaşi lucru. Dacă şi Laura Codruţa Kovesi ar depune o altă ordonanţă preşedinţială, ar fi clar că România nu ar mai fi un stat de drept, ci un stat supus cenzurii pe cale de… ordonanţă preşedinţială. Aşa cum arătam şi în Întâmpinare, în cazul reclamantei Stan (fostă Ştefan) Alexandra Elena derogarea de la libertatea de expresie, în condiţii expres stabilite de lege de încălcare a dreptului la viaţă privată NU este aplicabilă, deoarece NICIUNUL DINTRE ARTICOLELE SUBSEMNATEI, ÎN CALITATE DE JURNALISTĂ LOCALĂ DE SNAGOV, NU FAC REFERIRE ÎN NICIO MODALITATE LA VIAŢA PRIVATĂ SAU DE FAMILIE A RECLAMANTEI STAN (FOSTĂ ŞTEFAN) ALEXANDRA ELENA, LA ÎNREGISTRĂRI ÎN SPAŢII PRIVATE CU CAPTAREA VOCII ACESTEIA ŞI AŞA MAI DEPARTE. Ceea ce se dispută practic este un contract cu clauze abuzive şi exagerate, încheiate în condiţii de nelegalitate cu o instituţie publică şi care păgubesc practic această instituţie publică de suma de nu mai puţin de 800.000 de lei, o sumă din care comparativ se putea construi şcoala de la Ghermăneşti, pasarelă la Tâncăbeşti, se putea asfalta str. Panseluţelor din Snagov, se puteau extinde reţelele de apă şi canal ale mai multor străzi din Ghermăneşti şi se puteau acorda şi burse de merit elevilor din unităţile de învăţământ snagovene. OR, INTERESUL PUBLIC ESTE ACELA DE A SE FACE, DE EXEMPLU, ACESTE LUCRURI CU SUMA DE 800.000 DE LEI, NU SĂ-I FIE DAŢI ÎN CONDIŢII DE NELEGALITATE, AŞA CUM ESTE OPINIA MEA ŞI SUNT LIBERĂ SĂ MI-O EXPRIM, RECLAMANTEI STAN (FOSTĂ ŞTEFAN) ALEXANDRA ELENA, ÎN MOD ABUZIV. Interesul meu cetăţenesc şi al cetăţenilor din Snagov este acela de a se construi, de exemplu, o şcoală nouă, aşa cum există în plan a se construi, nu să-i fie daţi aceşti bani unei singure persoane pentru că a susţinut în instanţele de judecată reprezentând Primăria Snagov cauze inadmisibile sau cauze admisibile, dar pierdute din lipsă de profesionalism în susţinerea cauzelor. Read the rest of this entry

Intampinare la ordonanta presedintiala prin care m-a dat in judecata Alexandra Stefan

Dosar: 3975/94/2018
Obiect: ordonanţă preşedinţială
Judecătoria Buftea
Termen: 26 martie 2018

 

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

2018-01-30-PHOTO-00000008Subsemnata PREDAN MARIA-MIRELA, domiciliată în comuna Snagov, sat Ghermăneşti, str. Răzoare, nr. 3, bl. PR2, sc. 2, etaj 2, ap. 22, judeţ Ilfov, identificată cu CI, seria IF, nr 178226, eliberat de SPCLEP Snagov la data de 20.02.2008, CNP 2800505410125, prin formulez:

 

ÎNTÂMPINARE ÎN CAUZA 3975/94/2018

 

Prin care înţeleg să invoc:

– EXCEPŢIA INADMISIBILITĂŢII PE CALE DE ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ A PREZENTEI ACŢIUNI

 

Potrivit art. 996 alin (1) Cod Procedură Civilă, instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. OR, ÎN PREZENTA CAUZĂ, RECLAMANTA NU A FĂCUT DOVADA URGENŢEI, NICI A MĂSURII PROVIZORII CARE AR 2018-01-30-PHOTO-00000009URMA SĂ FIE ÎN CONSECINŢA ADMITERII PREZENTEI ACŢIUNI, capătul de cerere referitor la obligarea de a nu mai fi folosite aşa-zise date de identificare ale reclamantei neputând fi o măsură vremelnică, ci o măsură care dacă s-ar dispune ar reprezenta o chestiune de fond, pe calea dreptului comun, nu doar spre o aparenţă a dreptului. Pentru ca instanţa de judecată să ia o anumită măsură pe calea ordonanţei preşedinţiale, aceasta trebuie să fie justificată de o situaţie urgentă, pentru o perioadă limitată de timp. Or, urgenţa nu a fost demonstrată în prezenta cauză, ca atare, solicit să respingeţi prezenta ordonanţă preşedinţială ca inadmisibilă. De asemenea, reclamanta nu a putut demonstra care este dreptul care s-ar păgubi prin întârziere, nici prevenirea pagubei iminente care ar putea să-i fie provocată acesteia. Pe fond, instanţa ar trebui să dispună şi să aprecieze asupra interesului public prezentat prin articolele scrise de subsemnata, analizarea contractului în urma căreia reclamanta a pretins suma de 800.000 de lei, nu mai puţin, instituţiei publice a Primăriei Comunei Snagov, incompatibilitatea în care s-a aflat, dat fiind faptul că tatăl său a deţinut şi funcţia de consilier local în Consiliul Local Snagov, iar toate acestea sunt chestiuni care nu pot fi analizate decât pe calea dreptului comun.

 

FAŢĂ DE TOATE ACESTEA, VĂ ROG SĂ ADMITEŢI EXCEPŢIA INADMISIBILITĂŢII PREZENTEI ORDONANŢE PREŞEDINŢIALE

 

Pe fondul cauzei, vă rog să respingeţi pretenţiile şi apărările formulate de reclamantă ca nefondate, din următoarele considerente:

Read the rest of this entry

Continuare concluzii scrise circ 6 mai 2015

După o jumătate de oră de discuţie, NU A REZULTAT NICIUN ASPECT DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ DIN PARTEA MEA ŞI EXCLUDE POSIBILITATEA CA EU SĂ FI DAT BUZNA, NEINVITATĂ DE NIMENI ÎN BIROUL NUMITULUI CEL CE NU EXISTĂ, CA FAPTĂ CONTRAVENŢIONALĂ, AŞA CUM INTIMATA PRIMĂRIA SNAGOV A ÎNŢELES SĂ-ŞI FACĂ APĂRAREA. Iar acest lucru a rezultat clar. Deci după o jumătate de oră de discuţie, discuţia nefiind încă de la bun început înregistrată, NU S-A PUTUT CONSTATA NICIUN ASPECT DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ CARE SĂ-I FIE IMPUTAT SUBSEMNATEI. Fusesem chemată la o discuţie, nu mai erau recunoscute anumite fapte pe care chiar numitul cel ce nu există le făcuse, în avantajul sau în dezavantajul meu, cu ocazia relaţiei ca de la bărbat la femeie pe care o avusesem, NU de natură sexuală, aş vrea să subliniez acest aspect, ne cunoşteam, nu am pătruns buzna din afară, se vede clar aspectul că ne cunoşteam, sunt multe aspecte pe care încercăm să le lămurim de natură personală, evident că nu ne lămurim în legătură cu absolut niciun aspect în contextul în care manipularea numitului cel ce nu există era constantă, iar scopul acestuia era evident acela de a se isca scandal, nicidecum să aibă o poziţie împăciuitoare în raport de situaţie. Se vede inclusiv cinismul cu care acţionează, mai ales că pretinde nişte lucruri perfect nereale, încearcă să mă intimideze cu lucruri care nu aveau nimic de-a face cu ideea de legalitate, acuzaţiile sale la adresa mea sunt complet aberante. Ştiu, poate că nu are neapărat relevanţă în prezenta cauză tot acest istoric, însă este cum nu se poate mai clar că NU A EXISTAT NICIO FAPTĂ DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ DIN PARTEA SUBSEMNATEI, FAPTA DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ A FOST INVENTATĂ DE NUMITUL CEL CE NU EXISTĂ, TOCMAI ÎN CONTINUAREA ACESTUI ŞIR DE ACUZAŢII ABERANTE ŞI DE NEASUMARE A PROPRIILOR SALE FAPTE. Dacă după o jumătate de oră de discuţie, mai comediantă, mai fără niciun rezultat, pentru că nu se dorea obţinerea unui rezultat în sensul împăcării, ci obţinerea unei continuări a stării conflictuale din partea numitului cel ce nu există, NU AU REZULTAT ASPECTE DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ, ESTE CLAR CĂ ELE NICI NU AVEAU CUM SĂ REZULTE PRACTIC. Read the rest of this entry

Continuare concluzii scrise – circul din 6 mai 2015

Pentru protejarea tuturor celorlalte persoane, angajaţi în Primărie, poliţişti etc, care au participat la acest eveniment, nu vreau să fac publică transcrierea înregistrării, nici discuţiile care au avut loc cu acea ocazie cu celelalte persoane sau despre celelalte persoane cu excepţia lui cel ce nu există. Dar se va duce la instanţă înregistrarea, cel ce nu există i-o poate cere dlui Adrian Zamfirescu, ca să revadă comediile alea şi dacă lui îi place ce-a ieşit şi dacă nu se simte penibil în propria-i piele, promit că voi scoate alte înregistrări pentru a le da pe public, unde nu mai apar şi alte persoane. Ca să se reflecte în oglindă şi să vadă. Asta în situaţia în care continuă să se ţină de capul meu scai, să nu mă lase în pace şi să nu-şi vadă de treabă cu manipularea şi cu tentativa de prostire a mea în faţă, dacă nu va înceta să-i facă rău şi dlui Grigore cu ocazia asta, dacă nu va înceta să se dea în stambă cu manevrele sale ilegale şi teatrale. Eu aştept să înceteze, sperând că va înceta, nu că voi avea de lucru foarte mult cu înregistrările şi cu transcrierea acestora. Că mi-e şi mie lene, am şi eu altceva mai bun de făcut totuşi în această viaţă, decât să stau de idioţeniile sale… (M. Predan)

 

 

 

DUPĂ 20 DE MINUTE DE FAPTĂ PRESUPUS CONTRAVENŢIONALĂ DIN PARTEA MEA, ADICĂ O DISCUŢIE LA CARE FUSESEM CHEMATĂ CHIAR DE CĂTRE NUMITUL CEL CE NU EXISTĂ, AŞA CUM BINE REZULTĂ DIN ÎNREGISTRARE, ACESTA CHEMÂNDU-I ŞI PE CEILALŢI ANGAJAŢI ÎN PRIMĂRIE SĂ O POARTE, LA MODUL LA CARE AU ÎNŢELES SĂ O POARTE, NU DOAR CĂ NU EXISTĂ NICIO FAPTĂ DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ CARE SĂ FI FOST SĂVÂRŞITĂ DE SUBSEMNATA, DAR AU FOST SĂVÂRŞITE FAPTE DE NATURĂ NU DOAR CONTRAVENŢIONALĂ, CI ŞI PENALĂ ÎMPOTRIVA SUBSEMNATEI, RESPECTIV AMENINŢAREA CU ACTE DE VIOLENŢĂ FIZICĂ, AŞA CUM BINE AM PUTUT PROBA PRIN ÎNREGISTRAREA ÎN CAUZĂ. DE AICI REZULTĂ ÎN MOD CLAR ŞI DE CE NU AM DORIT SĂ PĂRĂSESC BIROUL NUMITULUI CEL CE NU EXISTĂ, ÎNAINTE DE VENIREA ORGANELOR DE POLIŢIE. PENTRU CĂ ERA CLAR CĂ NU PUTEAM DECÂT SĂ MĂ TEM CĂ MI S-A PREGĂTIT O AGRESIUNE FIZICĂ, FAŢĂ DE CARE SĂ NU AM PROBE, EVENTUAL SĂ FIU SCOASĂ TOT EU DE VINOVATĂ!

 

În continuare, am o altercaţie verbală cu numitul cel ce nu există, legată de aspecte de natură personală, aşa cum bine se poate observa.

Read the rest of this entry

Continuare concluzii scrise in procesul pentru circul din 6 mai 2015

Evident, aşa cum se menţionează şi din înregistrare, probe aveam şi de la Curtea de Conturi, investigaţiile mele jurnalistice au fost confirmate practic de controalele Curţii de Conturi ca fiind reale. Discutăm despre instituţii ale statului român, nu discutăm despre… hachiţe ale mele personale. Sunt întrebată din ce trăiesc eu, deşi nu eram persoană publică, în consecinţă nu eram obligată la… „declaraţie de avere”, am lămurit lucrurile: tata mi-a lăsat moştenire o garsonieră, am vândut-o şi am cumpărat o altă garsonieră, pot oricând justifica acest aspect, petrecut în anul 2004, de altfel, în fine… Toate aceste chestiuni sunt legate, efectiv, de nişte persoane revoltate că am scris prezentând realităţi investigative ca jurnalistă. Nu mi se recunoaşte nici calitatea de jurnalistă, aşa cum bine se poate observa! Sigur, nu era neapărat necesar să-mi recunoască această calitate exact acele persoane care erau vizate de anchetele mele de presă, ca funcţionari publici, ei îşi revendicau acolo dreptul de a fura, eu îmi revendicam dreptul de a scrie despre chestiuni de maxim interes public! În fine… UNDE ESTE FAPTA DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ IMPUTATĂ, PE CARE SUBSEMNATA AM COMIS-O? Pentru că, deşi aceste chestiuni aparent nu au relevanţă în cauză, ar trebui să căutăm EXACT FAPTA DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ CARE MI SE IMPUTĂ, EFECTIV! OR, ACEASTĂ FAPTĂ NU EXISTĂ. DECI, REPET, UNDE ESTE FAPTA DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ CARE MI SE IMPUTĂ AŞADAR?

La un moment dat, se aude inclusiv laudă cu trafic de influenţă. Chiar cu doamna judecător Alina Dumitrescu de la Tribunalul Ilfov. SUNT FERM CONVINSĂ CĂ ACEST TRAFIC DE INFLUENŢĂ NU A EXISTAT NICIODATĂ, ÎNSĂ ATÂTA L-A DUS PE NUMITUL MARIN CĂTĂLIN, SECRETAR ÎN PRIMĂRIA SNAGOV, CAPUL: SĂ SE LAUDE CĂ ACEST TRAFIC DE INFLUENŢĂ AR FI EXISTAT! Am înregistrarea audio în care se lăuda că ar cunoaşte-o, că ar putea influenţa cauzele legate de terenuri, BINEÎNŢELES CĂ A PIERDUT TOATE CAUZELE ÎN CARE SE LĂUDA CĂ AR INFLUENŢA! Dar până la un asemenea nivel de nebunie, ca să mă exprim aşa, s-a putut merge realmente! Atmosfera era cea pe care o puteţi bine observa, care rezultă şi de pe înregistrare, în mod evident. UNDE ESTE FAPTA CONTRAVENŢIONALĂ DIN PARTEA MEA?

Nu, nu erau discuţii despre procedura de la instanţă, am în concret înregistrare cu altceva. NU m-am pus la mintea lui Marin Cătălin, în mod clar să-l cred că el chiar face aşa ceva!

Mi se reproşează că aş fi introdus eu zânzania! Eu nu, în niciun caz, aceasta este specialitatea numitului cel ce nu există, a crea dezbinare între oameni este un stil care îi reuşeşte până în ziua de azi. EU NU AM MAI MERS NICIODATĂ DE ATUNCI ÎN PRIMĂRIE LA NUMITUL CEL CE NU EXISTĂ, toată lumea cunoaşte asta. Mai ales că el nu şi-a mai asumat nici relaţia de muncă la negru, pe care, de asemenea, o pot proba cu înregistrări, nici nimic altceva.

Read the rest of this entry

2 aprilie, ora 16, reprogramată AGA Gospodăriei Comunale…

 

 

convoctor10.jpgAşa cum aţi putut observa pe contul de Facebook al dlui Mihai Anghel, pe data de 2 aprilie 2018, la ora 16.00, în incinta Casei de Cultură are loc AGA Gospodăriei Comunale în legătură cu nou înfiinţata societate de apă şi canal. De atacat tot voi ataca în instanţă, numai că pe Legea 31/1991, legea societăţilor comerciale, din două considerente pe care nu le fac publice deocamdată: participarea, ca şi convocarea fiind nelegale din două considerente, aşa cum spuneam. Nu le fac publice deocamdată, pentru că mie îmi convine să mai adun în continuare greşeli şi nu trebuie să-i avertizez eu care sunt aceste greşeli, pentru ca eventual să le îndrepte. Una nu se mai poate oricum îndrepta, dar una se poate şi atunci eu consider că ar fi bine să-i las în pace şi să mai adun pentru a avea o bază solidă în instanţa de judecată. Stimaţi cetăţeni ai comunei Snagov, vă invit să participaţi în număr cât mai mare.

 

Mirela Predan